در تماس باشید

تلفن مدرسه : ۵ – ۳۳۶۶۶۷۲۴ – ۰۷۶
ایمیل: mtadbir.ir@gmail.com

هرمزگان

بندرعباس – گلشهر گوچه نواب صفوی ۴

ساعات کاری:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴