در تماس باشید

تلفن مدرسه : 5 – 33666724 – 076
ایمیل: mtadbir.ir@gmail.com

هرمزگان

بندرعباس – گلشهر گوچه نواب صفوی 4

ساعات کاری:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 7 تا 14